Paardenmest

Sterckx valoriseert wekelijks ca 110 vrachten paardenmest tot hoogwaardig champignonsubstraat!!!

In een regio die reikt tot Antwerpen, Brussel, Namen, Valenciennes, Soissons, Parijs, Duinkerke gaan wekelijks een tiental combinaties paardenmest ophalen.

 

 

Wij zoeken in eerste instantie paardenmest die aan volgende eisen voldoet:

  • op basis van tarwestro
  • zeer strorijk
  • niet verontreinigd (geen huisvuil, blikjes, hooi, voederresten, tuinafval, touw, stenen,...)
  • jong
  • goed bereikbaar voor een vrachtwagen
  • op een hoop gestoken of in een silo opgeslagen

Doordat wij paardenmest nastreven die niet ver geteerd is, garanderen wij u en regelmatige ophaling. Zo blijft uw bedrijf netjes.

Bij elke ophaling wordt u een MestAfzetDocument (MAD) afgeleverd dat geldt als bewijs voor verwerking van de mest in milieuvriendelijke omstandigheden.

Paardenmest op andere strooisels kunnen wij tegen kostprijs ophalen en bij derden laten verwerken.

Contact : paardenmest [at] sterckx [dot] com